Takwim 2013
 BIL.
 TARIKH
 TAKWIM SPBT SEKOLAH
 1.
 Januari
 Mengagihkan buku teks SPBT kepada murid layak SPBT.

 2.
 Februari
 Menyediakan senarai terkini murid layak dan mengemas kini Buku Stok SPBT. 

 3.
 Mac
 Menghadiri bengkel pengisian BTBT190/BTBT170  bagi permohonan buku teks SPBT kegunaan tahun berikutnya.

 4.
 Mac
 Menjalankan pemantauan penjagaan buku teks  SPBT di tangan murid.

 5.
 April
 Memohon pelupusan buku teks SPBT dengan melengkapkan Borang Kew.PA-17.

 6.
 Mei
 Meningkatkan keceriaan BOSS/Pertandingan BOSS.

 7.
 Jun
 Mesyuarat Kelab SPBT Sekolah.

 8.
 Jun
 Menjalankan pemantauan penjagaan buku di  tangan murid.

 9.
 Julai-November
 Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit/pengedar  untuk kegunaan sesi  persekolahan tahun berikutnya.

 10.
 November
 Mengumpul semula buku teks SPBT daripada murid.

 11.
 Disember
 Mengemas kini buku stok SPBT.

 12.
 Disember
 Menyemak dan menutup kira-kira pada 31   Disember.